អង្គការសុខភាពអះអាងថា ជំងឺគាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល គឺអាចទប់ស្កាត់បាន ប្រសិនបើអនុវត្តតាមខ្ជាប់ខ្ជួននូវការណែនាំមួយចំនួន។

ការណែនាំទាំងនោះ រួមមាន ការបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ កាត់បន្ថយអំបិលក្នុងរបបអាហារ ការទទួលទានផ្លែឈើនិងបន្លែ ការហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ និងការជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថា មិនត្រូវមានការមើលស្រាលចំពោះជំងឺគាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃខួចក្បាលទៀតទេ ព្រោះជំងឺនេះ ក្នុងមួយឆ្នាំអាចសម្លាប់មនុស្សរហូតប្រហែល១៥លាននាក់៕