​នាវាដឹកទំនិញ​របស់ក្រុមហ៊ុន CNC នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរការសេវា​ YCX ដែលតភ្ជាប់រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពុជា សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី នៅ​ដើមខែមករា ឆ្នាំ​២០២៣​។​រូបភាព៖​សារព័ត៌មាន​ AJOT

ក្រុមហ៊ុន ​CNC បានបើក​ដំណើរការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​តាម​ផ្លូវ​សមុទ្រ​ផ្ទាល់ Yangon Cambodia Express (YCX) ដែល​តភ្ជាប់រវាង​ប្រទេស​​មីយ៉ាន់ម៉ា ​កម្ពុជា សិង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី។

អ្នក​ក្នុង​វិស័យដឹកជញ្ជូន ​និង​ឡូជីស្ទីក បាន​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការ​​ដាក់​ឱ្យដំណើរការ​សេវាដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​តាម​ផ្លូវ​ទឹក​តភ្ជាប់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់​ដែល​នឹង​ផ្តល់​ជម្រើស​និង​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​តម្លៃដឹកជញ្ជូន​។​

បណ្តាញសេវាកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុ សេវាកម្ម YCX ត្រូវបានជំរុញឱ្យ​ការ​ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និង​ផលិតផល​កាន់តែច្រើនពីរោងចក្រ​ក្នុង​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ។រូបភាព៖សារព័ត៌មាន AJOT

ក្រុមហ៊ុន​ CNC គឺជាអ្នកឯកទេសដឹកជញ្ជូនតាម​សមុទ្ររយៈចំងាយ​ខ្លីក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៃក្រុមហ៊ុន​CMA CGM Group ដែលជាអ្នកផ្តល់​ដំណោះស្រាយ​តាម​ផ្លូវ​សមុទ្រ គោក អាកាស និងឡូជីស្ទីក​ ដ៏​ចម្បងនៅ​លើសកលលោក​។​

សេវាកម្ម YCXនេះ នឹង​តភ្ជាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសសិង្ហបុរី និងកំពង់ផែ Klang ក្នុងប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនចម្បងសម្រាប់ការនាំចេញ និងការនាំចូលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

លើសពីនេះ បណ្តាញសេវាកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុ សេវាកម្ម YCX ត្រូវបានជំរុញឱ្យ​ការ​ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និង​ផលិតផល​កាន់តែច្រើនពីរោងចក្រ​ក្នុង​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដែលបានបង្ហាញពី​កំណើនពាណិជ្ជកម្ម។

លោក ស៊ិន ចន្ទី ប្រធាន​សមាគម​ភ័ស្តុភារ​កម្ម​កម្ពុជា​(CLA)បានស្វាគមន៍​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុននេះ​បាន​បើកដំណើរការ​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញតាម​ផ្លូវ​ពីមីយ៉ានម៉ាមកកម្ពុជា​ដែលនឹង​ផ្តល់ជម្រើសថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​នៅក្នុងវិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​និង​ឡូជីស្ទីក​នៅកម្ពុជា​។​

លោកប្រាប់ខ្មែរណាស់នៅ​ថ្ងៃចន្ទ​ថា នេះជាការល្អក្នុងការតភ្ជាប់​ដោយផ្ទាល់តាមផ្លូវ​សមុទ្រ​រវាងប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពុជា សិង្ហបុរី និង​ម៉ាឡេស៊ី​ ដែល​នេះជា​របទថ្មី​មួយ​ធ្វើ​ឱ្យកម្ពុជា​មាន​ផ្លូវច្រើន​សម្រាប់​តភ្ជាប់​សេវាដឹកទំនិញ​តាមផ្លូវសមុទ្រ​។

លោក​ថ្លែងដូច្នេះថា៖«ប្រសិន​បើមានការតភ្ជាប់អ៊ីចឹង​វាជាការងាយស្រួលមួយ​ ហើយ​កាន់​តែបើក​ផ្លូវ​ឱ្យយើង​អាចរកជម្រើស​បានច្រើន​សម្រាប់ជាតម្លៃដឹកជញ្ជូន​មានភាព​ប្រកួតប្រជែង​។​ក្នុងនាមខ្ញុំ​ប្រធានសមាគម​ ក៏ដូជជាប្រកបរបរក្នុង​វិស័យដឹកជញ្ជូន​និង​ឡូជីស្ទីក​គឺគាំទ្រណាស់​ទៅការបង្កើត​សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន​ថ្មី​នេះ​»។​

សេវាកម្ម YCX នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ​ដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៣ ខាង​មុខនេះ​៕​ Source; AJOT