ការរញ្ជួយដី​កម្រិត ៥,៦ វិជ្ជទ័រ បាន​បង្ក​ឱ្យ​មនុស្ស​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ២៥២ នាក់​ស្លាប់ និង​រាប់សិបនាក់​រងរបួស នៅ​ក្នុង​ខេត្ត West Java ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី ២១ ខែវិច្ឆិកា។ ក្រុម​ជួយ​សង្គ្រោះ​កំពុង​ព្យាយាម​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​ទាំង​នោះ៕ ប្រភព៖ (Reuters)