[វីដេអូអប់រំ] ការថែទាំមុខរបួសមិនបានត្រឹមត្រូវ អាចនាំឱ្យមានការបង្ករោគ ឬអាចឈានទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបាន។ តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ដើម្បីថែទាំមុខរបួសឱ្យត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជា? ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោក ម៉ៃ សុខពិសិដ្ឋ គិលានុបដ្ឋាកនៃមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភពសាកល ដូចតទៅ។