កូនភ្លោះមានក្បាលជាប់គ្នា បានវះកាត់ដោយជោគជ័យ។ រូបភាព៖ Reuters

កូនភ្លោះប្រេស៊ីលអាយុ3ឆ្នាំ ដែលកើតមានជាប់ក្បាលគ្នា ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នា បន្ទាប់ពីវះកាត់អស់រយៈពេល២៧ម៉ោងក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល។

កុមារឈ្មោះ Arthur និង Bernardo Lima បានកើតនៅតំបន់ជនបទនៃភាគខាងជើងប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ដោយពួកគេមានផ្នែកខ្លះនៃខួរក្បាល និងសរសៃសំខាន់ដែលបញ្ជូនឈាមត្រឡប់ទៅបេះដូងវិញជាមួយគ្នា។

កូនភ្លោះទាំងពីរ ធ្លាប់បានទទួលការវះកាត់ជាច្រើនដង នៅទីក្រុង Rio de Janeiro ក្រោមការដឹកនាំរបស់វិទ្យាស្ថានខួរក្បាល Paulo Niemeyer និង Gemini Untwined នៅចក្រភពអង់គ្លេស។

បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអស់ជាច្រើនខែ ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់ការព្យាករណ៍ជាក់ស្តែងនៃកូនភ្លោះ ដោយផ្អែកលើការស្កែន CT និង MRI ពួកគេត្រូវបានបំបែកដោយជោគជ័យដោយការវះកាត់។ បន្ទាប់ពីការវះកាត់ ពួកគេអាចដេកទាល់មុខគ្នាជាលើកដំបូង ហើយនឹងត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន៦ខែ។

យោងតាម ​​Gemini Untwined កំណើតមួយក្នុងចំណោម៦ម៉ឺនកំណើត គឺកើតជាកូនភ្លោះមានរាងកាយជាប់គ្នា ហើយមានតែ៥% ប៉ុណ្ណោះ ដែលកើតមកមានក្បាលជាប់គ្នា៕