ម្ចាស់កសិដ្ឋាន៤០០ ដែលជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមខ្យង នៅឃុំអូរណារ ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី អាចរកចំណូលបាន ពី២ពាន់ ទៅ៣ពាន់ដុល្លារក្នុង១ខែ ពីការលក់ពូជខ្យងទៅឱ្យកសិករ និងខ្យងសាច់ទៅឱ្យម្ចាស់ហាងទូទៅសម្រាប់យកទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបអាហារ។

លោក ហាច ឆន ម្ចាស់កសិដ្ឋាន៤០០ បានប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់នៅថ្ងៃទី២៩ មិថុនានេះថា កសិដ្ឋានរបស់លោក មានអាងចិញ្ចឹមខ្យងជាង៣០០ ដោយអាងនីមួយៗមានទំហំ៣ម៉្រែត៤ជ្រុង ហើយបច្ចុប្បន្នអាចរកចំណូលបាន៣ពាន់ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ ពីការចិញ្ចឹមខ្យងនេះ៕