សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានព្រមានថា កម្ពុជានឹងអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដដ៏អាក្រក់ម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមឆ្លងចូលសហគមន៍ជាថ្មី ក្រោយពុំមានការឆ្លងអស់រយៈពេល៥២ថ្ងៃ។

នៅក្នុងសារសំឡេងពិសេសចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី២៨មិថុនានេះ សម្ដេច ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ជំងឺកូវីដ១៩បានចាប់ផ្ដើមឆ្លងសហគមន៍ឡើងវិញហើយ ក្រោយការធ្វើតេស្ដរហ័សនិងការធ្វើម៉ាស៊ីនPCR រកឃើញឆ្លងទាំងលើពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស និងអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស៕