សហគ្រាសគំនិតថ្មី គឺជាសហគ្រាសដំបូងនៅកម្ពុជា ដែលផលិតស្ករពីផ្លែចេកណាំវ៉ា ស្ថិតនៅសុ្រកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាកសិករដាំចេក ក្រោយធ្លាប់ជួបបញ្ហាទីផ្សារលក់មិនចេញកាលអំឡុងឆ្នាំ២០១០។

ស្ករចេកមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព ព្រោះវាមានរសជាតិផ្អែមត្រឹម៧០% បើប្រៀបធៀបនឹងស្ករស និងស្ករត្នោត៕