តាមការអង្កេតកន្លងមកក្នុងចំណោមចម្ការស្វាយចន្ទី១០០ចម្ការ គឺកើតជំងឺរលាកផ្កា និងអុចខ្មៅលើក្ដឹបនិងផ្លែនេះទាំង​១០០​ចម្ការ។

ប្រសិនកសិករ មិនបានការពារ និងព្យាបាលឱ្យបានទាន់ពេលវេលានោះទេ ជំងឺនេះ អាចធ្វើឱ្យទិន្នផលស្វាយចន្ទីបាត់​បង់​ពី​៣០​ទៅ៥០%។