គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ នៅឃុំបារាយណ៍ ស្រុកដូនកែវ ខេត្តតាកែវ ឆ្លៀតពេលចិញ្ចឹមចង្រិត ដែលជាមុខរបរនៅផ្ទះ អាចរកចំណូលបាន១ពាន់ដុល្លារក្នុង១ខែ ព្រោះចង្រិតជាមុខរបរពេញនិយមនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយមានទីផ្សារល្អប្រសើរ។

លោក ញឿក ភារម្យ អាយុ៣២ឆ្នាំ ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ដែលឆ្លៀតពេលចិញ្ចឹមចង្រិតចំនួន៥០ទ្រុង បានប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់នៅថ្ងៃទី២១មិថុនាថា លោកបានចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមចង្រិតអស់រយៈពេល១២ឆ្នាំមកហើយ ដោយសារវាជាមុខរបរអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក្នុងគ្រួសារ៕