ក្រុមហ៊ុន  Beyon Retial Business Cambodia(B.R.B)ដែល​មានមូល​ដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តសៀម​រាប​ កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​បាន​ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម​នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជំរុញ​ផលិតផល​សិប្បកម្ម​កម្ពុជា​ នៅទីក្រុងសៀមរាប​ ខេត្តសៀមរាប។

ក្រុមហ៊ុន​ B.R.B គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​លើកម្ពស់​ផលិតផលខ្មែរ សិល្បៈ និងចំណេះដឹង ដោយគាំទ្រអ្នកផលិត និងអ្នកលក់រាយ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

លោកស្រី Anne Laure BARTENAY ដៃគូ​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន B.R.B (ឆ្វេង) និងលោក កៅ កោសល អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម(កណ្តាល) ព្រមទាំងលោក Pierre-André ROMANO ដៃគូ​ស្ថាបនិក ក្រុមហ៊ុន B.R.B(ស្តាំ)បាន​ចុះ​ហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា កាលពី​ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា នៅខេត្តសៀមរាប​។រូបភាព៖​ ក្រុមហ៊ុន B.R.B

លោក ស៊ាង ថៃ មន្រ្តីនាំពាក្យ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែល​បាន​ចូលរួមជាសាក្សី​នៃអនុស្សរណៈ​យោគគ្នានេះ​ ប្រាប់ខ្មែរណាស់ថា ខ្លឹមសារនៃអនុស្សរណៈគ្នានេះធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណងដើម្បី​លើកកម្ពស់​អាជីវកម្ម​សិប្បកម្ម​នៅកម្ពុជា​ និង​ក្រៅប្រទេស​ក្នុង​គោលបំណង​អភិវឌ្ឍការ​ធ្វើអាជីវកម្ម​ ជាមួយខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃក្នុងស្រុក​ តំបន់ និង​ពិភពលោក។

លោក​ថ្លែងដូច្នេះថា៖​«តាមរយៈអនុស្សរណៈនេះ​ក៏ ដើម្បីបង្កើត​ឱកាស​សក្តានុពល​សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​សម្រាប់យុវជន​ និងការបង្កើតការងារ​សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ក្នុងរយៈពេល​វេង»​។​

ក្រុមហ៊ុន B.R.B មានមហិច្ឆតាចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកម្ពុជា និងដឹងពីរបៀបដោយគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មលក់រាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ក៏បានចុះ​អនុស្សរណៈយោគ​យល់គ្នាជាមួយ​ធនាគារហត្ថា និងផ្សារទំនើវ​ម៉ាក្រូ។

ការ​​ចុះ​អនុស្សរណៈយោគ​យល់គ្នាក៏ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​រវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញកសិផល គោលបំណងសំខាន់គឺពង្រឹង និងគាំទ្រ ជំរុញ និងពង្រីកសកម្មភាពរបស់គូភាគី ដោយ​សំដៅទាក់ទាញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ លើកកំពស់ភាពប្រកួតប្រជែង ការ​បង្កើតការងារ និង​ផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងជំរុញការនាំចេញ៕