លោក ហួត អៀងតុង ប្រធានអគ្គនាយក ធនាគារ ហត្ថា បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាក្រូ (ខេមបូឌា) កាលពីថ្ងៃទី១៦ មិថុនា នៅទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។រូបភាព៖ហ្វេសប៊ុក ធនាគារ ហត្ថា

ធនាគារ ហត្ថា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខមួយ​នៅកម្ពុជា បានចុះអនុស្សរណៈយោគ​យល់គ្នា​ជាមួយក្រុមហ៊ុន ម៉ាក្រូ​(ខេមបូឌា)ឯ.ក និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ដើម្បី​ជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​សេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបដល់អាជីវករលក់រាយ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កាលពី​ថ្ងៃទី១៦ មិថុនា នៅទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប​។

លោក ហួត អៀងតុង ប្រធានអគ្គនាយក ធនាគារ ហត្ថា ប្រាប់ខ្មែរណាស់នៅ​ថ្ងៃទី១៧ មិថុនានេះថា ការ​​ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាក្រូ (ខេមបូឌា)ក្នុងគោលបំណងរួមគ្នា ដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានសុច្ឆន្ទៈរវាងភាគីទាំងពីរសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសហការដែលផ្តោតសំខាន់លើការផ្តល់ជូននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបដល់អាជីវករលក់រាយ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងផលិតផលកម្ចីអាជីវកម្ម ដើម្បីគាំទ្រដល់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉ាក្រូ។

លោក​ថ្លែងដូច្នេះ​ថា៖«យើងចង់​ធ្វើការ​ទូទាត់​រវាងអតិថិជនរបស់ផ្សារម៉ាក្រូជាមួយនិងផ្សារម៉ាក្រូ និង​យើង​ដើរតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្តាល​ក្នុងការសម្របសម្រួល​សេវាទូទាត់នេះ។យើង​ចង់សម្រួល​យ៉ាងមិចឲ្យ​មាន​ការទូទាត់​ឆ្លង់កាត់តាមប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​​​ត្រឹម​ត្រូវ​»។

លោក ហួត អៀងតុង ប្រធានអគ្គនាយក ធនាគារ ហត្ថា (ស្តាំ)បានចុះ​អនុស្សរណៈយោគគ្នា​ជាមួយ​ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជ​កម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​។​រូបភាព៖ ហ្វេសប៊ុក ធនាគារ ហត្ថា

ទន្ទឹមនឹងនេះ លោក ក៏បានបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជ​កម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត។

លោក​ថ្លែងដូច្នេះថា៖«យើង​ចុះ MoU ​ជាមួយក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ដើម្បីសហការគ្នា​ ព្រោះក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មមាន​កិច្ចសហការគ្នាជាមួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាច្រើន​។ យើង​ចង់ចូលរួម​ ជាមួយ​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​​  ដើម្បីជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​សេវាកម្មរបស់ធនាគារហត្ថា»។

លោក​ថ្លែងទៀតថា តាមរយៈអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​នឹង​ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់​ក្នុងការ​សម្របសម្រួល​រវាងធនាគារ ហត្ថា ជាមួយនឹង​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម​នៅកម្ពុជា​។​

លោក​មានប្រសាសន៍ថា៖«បន្ទាប់ពី​ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ​នេះ​ ក្រសួង​បានអញ្ជើញ​សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាច្រើន​ធ្វើ​សិក្ខាសាលា​ ហើយ​យើង​បានជួប​សហគ្រាសទាំងនោះ ដើម្បីជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​គាត់​ ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​មួយចំនួន​របស់ធនាគារ ហត្ថា​ ទាំង​សេវាកម្មឥណទាន ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  ទាំងសេវាកម្ម​ទូទាត់​តាម​រយៈ​Mobile App របស់​យើង​។

លោក​បន្តថា៖«តាម​រយៈ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់គ្នានេះ យើង​សង្ឃឹមថា​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​នឹងជួយ​បង្កើន​នូវ​ទំនាក់ទំនង​រវាងម្ចាស់សហគ្រាសនានា ម្ចាស់ជំនួញនានា ជាមួយ​ធនាគារ ហត្ថា​ អីចឹងគាត់ដើរតួនាទី​ជា​អ្នកសម្របសម្រួល​រវាងធនាគារ​និងម្ចាស់សហគ្រាស​ធុនតូចនិងមធ្យម​»។

គិតត្រឹមខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារ ហត្ថា មានការិយាល័យសាខាសរុប ១៧៧ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ១៣៧ ហើយមានអតិថិជនបានបើកគណនីសរុបជាង ៥០ម៉ឺន​គណនី ជាមួយផលប័ត្រឥណទានសរុបជិត១ពាន់៩រយ​លានដុល្លារ និងប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបជិត ១ពាន់ ២រយលានដុល្លារ។

ចំណែកឯ អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់កាតអេធីអឹមរបស់ធនាគារ ហត្ថា មានសរុបជិត ៨ម៉ឺន​នាក់ និងមានអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវា Hattha Mobile មានសរុបជាង ៩ម៉ឺននាក់​៕