កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត​ចេញពីរោងចក្រមួយ​នៅខេត្ត​កំពង់ចាម។រូបភាព៖ សឹម សល់ម៉ា

អង្គការ​ អុកស្វាម ​និង​មូលនិធិ ​Laudes​ Foundation ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ២០២២​ បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​អនុវត្ត​គម្រោង​«កិច្ច​គាំពារ​សង្គម​ប្រកប​ដោយ​បរិយាបន្ន​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​កម្មករ​និយោ​ជិត​ក្នុង​វិស័យ​កាត់​ដេរ​(INSPIRE)»​នៅ​កម្ពុជា​។

​គម្រោង​នេះ​គាំទ្រ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ពី​មូលនិធិ​ Laudes​ Foundation ​ដោយសហការ​ជាមួយ​មជ្ឈ​មណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស្ស ​(CENTRAL) ​សហភាពការងារកម្ពុជា (CLC) សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា(CATU) និងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា (C.CAWDU)។

គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ​ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលផលសរុបប្រមាណ ២ម៉ឺន៣ពាន់នាក់ ដោយផ្ទាល់ និង ៧៣ម៉ឺន៥ពាន់នាក់ទៀតដោយប្រយោល។

ទន្ទឹមនឹងនេះគេក៏រំពឹងថានឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការគាំពារសង្គម ទៅដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ ១ លាននាក់តាមរយៈយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងទទួលព័ត៌មាន។

លោកស្រី ភាណ សោភ័ណ នាយិការអង្គការអុកស្វាម ថ្លែងក្នុង​កម្មវិធីនេះថា អុកស្វាមប្តេជ្ញាធ្វើការ និងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងវិសមភាពក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ពិសេសកម្មករនិយោជិតកិច្ចសន្យាដែលភាគច្រើនជានារី ដើម្បីធានាលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមប្រកប​ដោយបរិយាបន្ន។

លោកស្រី​ថ្លែងទៀតថា៖«ការទទួលបានការគាំពារសង្គមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្មករនិយោជិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រោះវាជួយទ្រទ្រង់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ បង្កើនភាពធន់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ ឬជំងឺរាតត្បាតជាសកល ជាដើម»។

គម្រោងនេះ អនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ដល់ ឆ្នាំ២០២៥ ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់កម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា។

លោកស្រី Jill Tucker ប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិពលកម្មរបស់មូលនិធិ Laudes Foundation ថ្លែងថា គោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គម ដូចជា ប.ស.ស បានចូលរួមចំណែកជួយពង្រឹងកិច្ចសន្យាសង្គម និងផ្តល់ការការពារជាមូលដ្ឋានដល់កម្មករនិយោជិត ដើម្បីស្នើសុំការគាំទ្រ និងកិច្ចគាំពារពេលពួកគេមានជំងឺ ជួបគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការ ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ជាដើម។

លោកស្រីបន្តថាការបំពេញតាមកិច្ចសន្យានេះ បានជម្រុញឱ្យសំឡេងកម្មករមានភាពជាតំណាងកាន់តែប្រសើរឡើង និងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយនានា។

លោកស្រីថ្លែងដូច្នេះថា៖«តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអុកស្វាម លើគម្រោង INSPIRE នេះ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជ៍នានាតាមរយៈគោលនយោបាយប.ស.ស»។

តាមរយៈគោលនយោបាយនេះកម្មករនិយោជិតអាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាព និងត្រូវបានគាំពារពីការរងរបួសនៅកន្លែងធ្វើការ ដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសុខុមាលភាព និងភាពធន់របស់ពួកគេ។

យោងតាម​របាយការណ៍របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ឆ្នាំ២០២០ កម្មការិនីកាត់ដេរសរុប៨ម៉ឺននាក់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភមាតុភាពពីរដ្ឋាភិបាល ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា ៧,៩ លានដុល្លារអាមេរិក៕