លោក ប៊ូ ម៉ាន ម្ចាស់ចម្ការឪឡឹកលឿងចំនួន២០ហិកតា នៅឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់នៅថ្ងៃទី១៨ឧសភាថា ក្នុងមួយឆ្នាំ លោកអាចលោកចំណូលពីការប្រកបមុខរបរដាំឪឡឹកលឿងបានចំនួន២០លានរៀលក្នុង១ហិកតា ព្រោះជាមធ្យមលើផ្ទៃដីដាំឪឡឹក១ហិកតា អាចប្រមូលផលបានចន្លោះពី១០ តោន ទៅ២០តោន។

លោកបន្តថា បច្ចុប្បន្ន ឪឡឹករបស់លោក មានទីផ្សារនៅតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗ ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញ ឈ្មួញបបានញ្ជាទិញយកទៅដាក់លក់ក្នុងផ្សារទំនើបច្រើន។ លោកអះអាងថា ឪឡឹកលឿងមានទីផ្សារល្អ ព្រោះបច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋពេញនិយមបរិភោគ និងត្រូវបានយកទៅរៀបចំដាក់ឱ្យភ្ញៀវក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ៕