ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ LOLC បានកើនឡើងដល់ជាង ៥,៣ ពាន់ពាន់លានរៀលត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២។រូបភាព៖ LOLC

គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ​អិល​អូអិល​ស៊ី ​(ខេមបូឌា)​ភីអិលស៊ី ​(LOLC​ Cambodia​Plc) ​បាន​ប្រកាស​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្រោយ​បង់​ពន្ធ​ចំនួន​ ១៣,៩ ​លាន​ដុល្លារ​ ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១​ឆ្នាំ​២០២២​ កើន​ជិត​ ២០% ​បើ​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​។​នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ផ្ញើ​ទៅ​ផ្សារ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​(CSX)។

លោក​ សុខ ​វឿន ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ LOLC ​ថ្លែង​ថា​ LOLC ​អាចរក្សា​បាន​នូវ​គុណ​ភាព​ប្រាក់​កម្ចី​ដ៏ល្អ​នៅ​ត្រី​មាស​ទី១​ឆ្នាំ​២០២២ ​ហើយ​LOLC​ បាន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ភាព​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​។​

លោក​បន្ត​ថា ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​ LOLC​ បាន​កើន​ឡើង​ដល់​ជាង​ ៥,៣ ពាន់​ពាន់​លាន​រៀល​ ខណៈ​សមតុល្យ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ឈាន​ដល់​ ២, ៦៩ពាន់ពាន់​លាន​រៀល ​កើន​ឡើង​១៤%​ បើ​ធៀប​នឹង​ដំណាច់​ឆ្នាំ២០២១​។

លោក​ថ្លែង​ថា​៖«​ នៅ​ឆ្នាំ​២០២២ ​LOLC​ នឹង​បន្ត​ពង្រឹង​ការ​បោះ​ជំហាន​ឌីជីថល​របស់​ខ្លួន​ ការ​រចនា​ផលិត​ផល​ និង​សេវា​កម្ម​ថ្មីៗ ​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​ស្តង់​ដារ​រស់​នៅ​ថ្មី​ និង​បន្ត​ប្រតិបត្តិការ​របស់​យើង​តាម​គោលការណ៍​ការពារ​អតិថិជន ​និង​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​។​យើង​ក៏​នឹង​ព្យាយាម​ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​បំផុត​ពី​ឱកាស​ទទួល​ភាព​ជោគ​ជ័យ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​យើង ​ហើយ​យើង​មាន​ទំនុកចិត្ត​ថា​ LOLC ​មាន​ទីតាំង​ល្អ​ក្នុង​ការ​នាំ​យក​តម្លៃ​បន្ថែម​ទៀត​ដល់​អតិថិជន​ វិនិយោគិន ​និង​ម្ចាស់​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​»។

គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ​ LOLC មាន​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្រោយ​ការ​បង់​ពន្ធ ​៥៤,៦ ​លាន​ដុល្លារ​ក្នុងឆ្នាំ​២០២១ ​កើន​ឡើង​ ២២% ​បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ២០២០​ដែល​មមាន​ ៤៤​ លាន​ដុល្លារ​។ ​នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២១​របស់​ LOLC​៕