មនុស្សប្រមាណ៤០០នាក់ ដែលភាគច្រើនជាក្រុមនិស្សិត បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារ៌នេះ ស្ថិតខាងក្រៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំបោះឆ្នោត ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំង ស្របពេលពួកគេលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោត។

ការតវ៉ានេះ បន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់ផ្លូវការបានបង្ហាញថា លោក Ferdinand Marcos Jr ដែលត្រូវជាកូនប្រុសអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ហ្វីលីពីន បានទទួលសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រភាគច្រើន ក្នុងការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះ៕