អតីតនិស្សិតនៅជប៉ុនម្នាក់ បានប្រមូលទិញដើមពោតពីកសិករជាង១០០ហិកតា ដើម្បីយកទៅកែច្នៃជាចំណីសត្វ ដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ ធ្វើឱ្យសត្វឆាប់លូតលាស់ និងចង់ឱ្យកសិករមានចំណូល ទាំងពីការប្រមូលផ្លែពោត និងដើមពោត។

លោក ស៊ាន សុផល អាយុ៣៦ឆ្នាំ អ្នកកែច្នៃចំណីសត្វពីដើមពោត នៅស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម បានប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់នៅថ្ងៃទី៩ឧសភាថា អស់រយៈពេលជាង១ឆ្នាំហើយ ដែលលោកបានចាប់ផ្តើមប្រមូលទិញដើមពោតពីកសិករចំនួនជាង១០០ហិកតានៅខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ស្អឺ ដើម្បីយកទៅកែច្នៃធ្វើជាចំណីឱ្យសត្វ ដូចជាគោ ពពែ ចៀម និងសេះ ខណៈកន្លងមកដើមពោតត្រូវបានកសិករដុតចោល ក្រោយពេលប្រមូលផលរួច៕