វៀតណាម ត្រូវបានគេសង្ស័យថា បាននាំចូលឈើពីតំបន់អាហ្វ្រិក។ រូបភាព៖ Vietnam.net

វៀតណាម បានព្យាករណ៍ថា ប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញឈើ និងគ្រឿងសង្ហារិម ទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងឈានដល់១០ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២២។ ការព្យាករណ៍នេះ ដោយសារនិន្នាការកើនឡើងនៃការនាំចេញ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២១ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន VNA។

អគ្គនាយកដ្ឋានគយវៀតណាមបានលើកឡើងថា ការនាំចេញឈើនិងគ្រឿងសង្ហារិមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក បានកើនឡើង២២.៤%ក្នុងឆ្នាំ២០២១ គឺកើនដល់៨.៨ពាន់លានដុល្លារ។

អ្នកជំនាញរបស់វៀតណាមបានលើកឡើងថា លទ្ធផលបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ធុរកិច្ចក្នុងការរក្សាការផលិត និងការគាំទ្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីរដ្ឋាភិបាល ក្នុងពេលដ៏លំបាកដែលបណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩ ការនាំចេញនឹងបន្តកើនឡើងនៅឆ្នាំ២០២២នេះ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេបានបញ្ជាក់ថា វិស័យនេះ នឹងនៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើន រួមទាំងដំណោះស្រាយពាណិជ្ជកម្ម និងកង្វះកុងតឺន័រ ក៏ដូចជាតម្លៃដឹកជញ្ជូនកើនឡើងខ្ពស់ គឺជាមធ្យម តម្លៃសម្រាប់មួយកុងតឺន័រ ដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺមានចំនួនពី២ម៉ឺនទៅ៣ម៉ឺនដុល្លារ ពោលគឺកើនឡើងបួនដងធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗកន្លងមក៕