ក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាស់ ឌីជីថល មីឌា (khmernas.com) ជាបណ្តាញសារព័ត៌មានកសិកម្ម សុខភាព និងបរិស្ថាន ដំបូងគេនៅកម្ពុជា ហើយជាសារព័ត៌មានបង្កើតឡើងដោយអ្នកកាសែតមានបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជា ដែលធ្លាប់ដឹកនាំស្ថាប័នព័ត៌មាន និងយកព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានបរទេសជាខេមរភាសា និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានល្បីៗនៅកម្ពុជា។ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការព័ត៌មានជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកអានរបស់ខ្លួន ឥឡូវនេះសារព័ត៌មាន ខ្មែរណាស់ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

១. នាយកផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ (ចំនួន ១នាក់)
២. បុគ្គលិកផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ (ចំនួន ២នាក់)
៣. អ្នកជំនាញផ្នែករចនាក្រាហិ្វក ឌីជីថល (ចំនួន ១នាក់)

ថ្ងៃទទួលពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់
ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

របៀបដាក់ពាក្យ៖ សូមដាក់ពាក្យតាមវិធីណាមួយដូចខាងក្រោម៖
១. តេឡេក្រាម៖ https://t.me/sereyvathtanak_chhun
២. អ៊ីម៉ែល៖ [email protected]
៣. ដាក់ពាក្យផ្ទាល់មកកាន់ការិយាល័យ សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់ ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖
ផ្ទះលេខ ១៥ដេ ផ្លូវ២៣០ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ 012 722 108 / 070 213 165

មើលលម្អិត អំពីមុខងារ ទំនួលខុសត្រូវ និងបរិយាយការងារ៖
១. នាយកផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ៖
https://drive.google.com/file/d/1WqCU9iT6uAEjDwMgJIq0y3DNUI3pbOgx/view?usp=sharing
២. បុគ្គលិកផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ៖
https://drive.google.com/file/d/1PcoqHWD3We5Xyy5NSg3kf_O2lRDvcP2t/view?usp=sharing
៣. អ្នកជំនាញផ្នែករចនាក្រាហិ្វក ឌីជីថល៖
https://drive.google.com/file/d/1ZQw2Bn-WJ5McLnWt8DNcFw4Em1ChKMVf/view?usp=sharing