បច្ចុប្បន្ននេះវិស័យហ្គេមអនឡាញកំពុងពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជា។អ៊ីនធឺណិតវ៉ាយហ្វាយដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមអនឡាញក៏ដូចជាការ Live ហ្គេមនៅ Facebook លេងហ្គេមនៅលើកុំព្យួទ័រនិងលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទដៃ ។

ថ្មីៗនេះ Metfone INTERNET WiFi បានបង្កើតនូវកញ្ចប់សេវាកម្ម “ Leng Game ” ថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមអនឡាញគឺ Leng Game និង Leng Game Plus ដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិជនទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ក្នុងការលេងហ្គេមពី Metfone Internet WiFi ។កញ្ចប់ Leng Game: 20Mbps មានតម្លៃត្រឹមតែ $18/ខែ និង Leng Game Plus: 35Mbps មានតម្លៃត្រឹមតែ $35/ខែ ។ សម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់មុន 6 ខែ ថែមជូន 1 ខែ បង់ប្រាក់មុន 12 ខែ ថែមជូន 4 ខែ ផ្ដល់ជូនជា Modem 5G ព្រមទាំងទទួលបានការតម្លើងមិនគិតថ្លៃ។ព័ត៌មានបន្ថែម 0976 197 197 0976 097 097 សូមអរគុណ។