លោកអ្នកមានប្រាក់តែ១០០ ដុល្លារ គឺអាចវិនិយោគជាមួយគម្រោងដីដ៏ធំក្រុមហ៊ុនTTL ដែលមានទំហំ១៣០ ហិកតា ដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់ជាមុន។

កន្លងមកគម្រោងបង់ប្រាក់១០០ ដុល្លារ ដើម្បីទិញដីពីក្រុមហ៊ុននេះ គឺមិនធ្លាប់មាននោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ទើបក្រុមហ៊ុនបានចេញលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលមិនធ្លាប់មាននេះឡើង ដើម្បីឱ្យអថិតិជនមានឱកាសទិញដីដែលមានតម្លៃសមរម្យបាន។

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន TLL Real Estate Co.,Ltd ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានលើទំហំដី១៣០ហិកតា ស្ថិតជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥១ និងជាគម្រោងធំជាងគេក្នុងតំបន់។ នៅទល់មុខគម្រោងនេះមានរោងចក្រ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ វត្តអារាម សួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ា  និងជិតកំពង់ផែទ្រីភាព ដែលកំពុងមានប្រជាជនរស់នៅជុំវិញច្រើន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង ០១៥ ៦៦៣ ៩៩៦/ ០៩៨ ៦៦៣ ៩៩៦ ០៨៩ ៦៦៣ ៩៩៦/០៩៩ ៦៦៣ ៩៩៦ និង ០៦៦ ៥៥៣ ១៦៨៕