កម្មវិធីផ្សងសំណាងដើម្បីឈ្នះ!!! ទូរទស្សន៍ Samsung Smart TV 43Inch រហូតដល់​៨​គ្រឿង​ពី​ Metfone Internet WiFi

ចាប់ពីខែ មីនានេះ រហូតដល់បំណាច់ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ Metfone Internet WiFi មានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត WiFi ទាំងកញ្ចប់អតិថិជនគ្រួសារ និងកញ្ចប់អាជីវកម្មដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះមុនចាប់ពី៦ខែឡើងនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរទស្សន៍ Samsung Smart TV 43Inch ចំនួន២គ្រឿងជារៀងរាល់ខែ។

  • លក្ខខណ្ឌ
  • សម្រាប់តែអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះមុនចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ
  • សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Metfone នឹងទទួលបានលេខកូដផ្សងសំណាង

ការចាប់រង្វាន់និងធ្វើឡើងរៀងរាល់២សប្ដាហ៍ម្ដងក្នុង១ខែ តាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការ Metfone WiFi
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអតិថិជនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖
អតិថិជនមិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់ នឹងទទួលបានដុំម៉ូឌឹមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ជាពិសេសថែមទាំងទទួលបានស៊ីមលេខស្អាតចំនួន5ខ្សែដែលមាន Data 4GB ដែលអាចខលទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយ មិនគិតថ្លៃ!!!!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្ម Internet WiFi យើងខ្ញុំ
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 0976197197 ឬ 0976097097 ឬចូលទៅកាន់ហ្វេសបុកផេកផ្លូវការរបស់ Metfone WiFi https://web.facebook.com/MetfoneInternetOfficial