កាន់តែពិសេសជាមួយនឹងមុនងារថ្មីដែលឱ្យអតិថិជនអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ Internet WiFi របស់ Metfone តាមរយៈ Online ជាមួយទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក ដោយមិនចំណាយពេលវេលាយូរនឹងមានភាពងាយ សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតវ៉ាយរបស់មិត្តហ្វូនបាន យ៉ាងស្រួល និង តាមដានចំពោះប្រតិបត្តការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានផងដែរ។
ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន រួចអនុវត្តន៍តាមវិធីងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ ៖
• ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ របស់ https://www.metfone.com.kh
• ចុចយកភាសាខ្មែរ
• ចុចលើពាក្យ Internet
• ចុចលើពាក្យ Register FTTH
• បន្ទាប់មក ធ្វើការជ្រើសរើសកញ្ចប់តម្លៃណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត
• រួចហើយចុចលើពាក្យ ទិញ នឹងបំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់លោកអ្នក ដូចជាឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែលអាសយដ្ឋាន
• រួចហើយចុចលើប្រអប់ I’m not a robot
• បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ ចុះឈ្មោះ រួចជាការស្រេច
• លោកអ្នក នឹងទទួលបានសារបញ្ជាក់ថាការចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យ
• លោកអ្នកក៏អាចតាមដានដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នកបានផងដែរ
ព័ត៌មានលម្អិត ក្នុងការចុះឈ្មោះ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 0976 197 197 / 0976 097 097