ប្រទេសឥណ្ឌា បានរកឃើញមេរោគបង្កជំងឺកូវីដ១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មី UK Variant ចំនួន ១៨៧ករណី, South Africa Variant ៤ករណី, និង Brazil Variant ១ករណី ដែលមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនជាងមុន។

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មីនេះ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌបានដាក់ចេញនូវ​គោល​ការណ៍​​ណែនាំថ្មីសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ ដែលធ្វើដំណើរ​ចូលប្រ​ទេស​ឥណ្ឌា ហើយគោលការណ៍នេះ នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២២ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។ នេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃសុក្រ៕

លម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖