អ្នកស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកបានកើនដល់២៥នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩តុលានេះ ខណ:គ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន១៩ បានឱ្យប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាង​៧៨​ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើជាង៣លាននាក់ ក្នុងនោះត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពចំនួន​៩ ៣៤៩គ្រួសារ ឬស្មើជាង ៣៧ពាន់នាក់។

របាយការណ៍របស់គណ:កម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថា ទឹកជំនន់ក៏បានធ្វើឱ្យប៉ះ​ពាល់​ផ្ទះជាង៧៣ពាន់ខ្នង ក្នុងនោះខូតខាត៥៦ខ្នង លិចសាលារៀន៥៦៨កន្លែង ព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យស្រូវលិចទឹកប្រមាណ២១ម៉ឺនហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំ៧៩ពាន់ហិកតា៕

ដោយ៖ឈុំ ចន្ថា