មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តរតនគិរី

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋដែលមានសិស្សថ្នាក់​ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ទូទាំងប្រទេស និងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈគ្រប់កម្រិតនៅតាមទីរួមខេត្តចំនួន​៤ដែលមានកម្រិតហានិភ័យទាប រួមមានទីរួមខេត្តក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគីរី និងមណ្ឌលគីរី នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញក្នុងដំណាក់ទី២នេះ បន្ទាប់ពីមានការចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយផ្ទាល់ដល់ទីតាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សា។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សាបើកដំណើរការឡើងវិញ ប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនទាំងនោះ ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំបើក មកក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាតាមរយៈមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ នេះ​បើ​​តាមសេចក្ដីប្រកាសថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៧សីហានេះ។

គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម ដូចជា កំណត់ចំនួនសិស្សប្រមាណ២០នាក់ក្នុង១ថ្នាក់និងឆ្លាស់វេនគ្នា ហើយសិស្សថ្នាក់ទី៩និងថ្នាក់ទី១២ ត្រូវអនុវត្តបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ ដោយមិនមានឈប់សម្រាកវិស្សមកាលធំ។ ចំពោះកម្រិតសិក្សា និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាដទៃទៀត ដែលមិនទាន់បានបើកដំណើរការឡើងវិញ ត្រូវបន្តការសិក្សាពីចម្ងាយ ហើយសម័យប្រ​ឡង​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២១ ធ្នូ និងសម័យប្រឡងសញ្ញា​បត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិធ្វើឡើង ៣០វិច្ឆិកា។​

ការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញ ដំណាក់កាលទី២ នឹងចាប់ផ្តើម ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណ:ខ្លះ និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនខ្លះ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសិក្សាស្ថាន​ភាព និងវាយតម្លៃការរៀបចំរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនបើកដំណើរការដំណាក់កាលទី៣៕