ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ALL NIPPON AIRWAYS(ANA) របស់ប្រទេសជប៉ុន បានប្រ​កាស​ផ្អាកការហោះហើរពីណារីតា មកភ្នំពេញ និងពីភ្នំពេញទៅណារីតា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាម​សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន កាល​ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា។

បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសអំពីការហោះហើរ​ឡើង​​វិញនៅពេលសមស្របណាមួយ៕