ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៧មិថុនាថា កងកម្លាំងរក្សាសន្ដិភាពរបស់កម្ពុជា៧នាក់ដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងពេលបម្រើការនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលី បានជាសះស្បើយវិញ។


ការចេញផ្សាយនេះ ខណៈក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថា កម្ពុជាមានកងកម្លាំងរក្សាសន្ដិភាពចំនួន១០នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់ ចំណែក៩នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយ។


សារព័ត៌មានដដែលបន្តថា យោធាសិក្ខាកាមរបស់កម្ពុជាចំនួន៦នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក៏បានជាសះស្បើយទាំងអស់ដែរ៕