ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយលើ​បញ្ហាកង្វះទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ជាយរាជធានីភ្នំពេញ និងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពល​រដ្ឋក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានលើកឡើងថា រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញ​បានខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ពលរដ្ឋដែលមានលំនៅដ្ឋាន និងរស់នៅជាយរាជធានីភ្នំពេញ​ជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ លោក ឃួង ស្រេង បញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង១៤ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយ និងត្រូវមានរថយន្តដឹក​ទឹកជូន​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ក្នុងមូលដ្ឋាន ជាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងភ្នំពេញ​៕