តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈនេះ បាន​ឲ្យដឹងថា ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេស​ចិនបាន​កើន​ឡើងដល់២១១២នាក់ ហើយចំនួនអ្នកឆ្លងបានបន្តកើនដល់៧៤៥០០នាក់ហើយ៕