រូបនេះ គឺស្ថិននៅក្នុង ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យ គេបានដាក់ឈ្មោះថា ភ្នំវាលធំ ឬភាសារ​តំបន់គេហៅថា ត្រាញ់ទីស នៅលើភ្នំកំពស់ 900m ស្ថិតក្នុងស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី ជាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាន។

តំបន់នេះ ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំបន់ការពារ បេតិកភ័ណ្ឌរបស់អាស៊ានរួចហើយ។

 សូមជួយចែករំលែកអោយខ្មែរគ្រប់រូបបានស្គាល់ផង!

ប្រភព៖ Thon Soukhon