ភ្នំពេញ៖ នៅឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាបាននាំចេញជ័រកៅស៊ូជិត៣០ម៉ឺនតោន កើនឡើង៣០​ភាគរយបើធៀប​នឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៨។ ចំពោះចំណូល​បានពីការ​នាំចេញកៅស៊ូ មានជិត៤០០លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០១៩។

តម្លៃជាមធ្យមជ័រកៅស៊ូជាមធ្យម១,៣៣៦ដុល្លារក្នុង១តោន។ នេះបើតាមការ​ផ្សព្វផ្សា​យនៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុប លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅ​អនុវត្តឆ្នាំ​២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ។

គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាមានផ្ទៃដីកៅស៊ូសរុបមានចំនួន ៤០៦,១៤២ ហិកតា ក្នុងនោះផ្ទៃដីចៀរជ័រមានចំនួន២៤៧,១១៣ហិកតា៕