ភ្នំពេញ៖ ការពិតមិនមានការនាំជ្រូកពីវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាឡើយ ព្រោះជ្រូក​នៅ​ប្រទេសវៀតណាម មានតម្លៃថ្លៃជាងជ្រូកនៅកម្ពុជា ហើយកំពុងខ្វះខាតខ្លាំង។ នេះ​ជាការអះអាង របស់ក្រសួងកសិកម្ម នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្លើយតបនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួន ដែលផ្សព្វផ្សាយថា មានការនាំជ្រូកចូល​ពីប្រទេស​វៀតណាម តាមច្រកព្រំដែនខេត្តតាកែវថ្មីៗនេះ។

តាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ ដែលតាម​ដាន​តម្លៃទីផ្សារជ្រូកជាមួយសហគមន៍ចិញ្ចឹមសត្វ បានបង្ហាញតម្លៃជ្រូករស់នៅ​ប្រទេសវៀត​ណាមថ្លៃចន្លោះពី ៣,៤ដុល្លារទៅ ៤ដុល្លារ ឬ ១៤០០០រៀល ទៅ១៦០០០រៀលក្នុង១​គីឡូក្រាម ចំណែកនៅកម្ពុជា ចន្លោះពី ១១០០០រៀល ទៅ១២០០០រៀល ក្នុង១គី​ឡូក្រាម។

បើតាមសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសវៀតណា បច្ចុប្បន្នក៏កំពុងខ្វះ​ខាតជ្រូកផង​ដែរ ពោលគឺបាននាំចូលជ្រូកពីប្រទេសថៃ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ។

ក្រសួងកសិកម្ម បានបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩មក ប្រទេសវៀតណាម បានទទួ​ល​រងការផ្ទុះជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិច និងបានរាលដាលស្ទើរទូរទាំងប្រទេស ធ្វើឲ្យការ​ចិញ្ចឹមជ្រូកមានការថយចុះ ហើយការផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូកក៏មិន​បានគ្រប់តម្រូវការទីផ្សារ តម្លៃសាច់ជ្រូកចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ ដែលធ្វើឲ្យមានការនាំចូលជ្រូកពីបបរទេស ដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្វះខាត៕ By៖ Savada