ភ្នំពេញ៖ មានវ័យ ៥០ឆ្នាំ អ្នកមីង នី ខេង អូសរទេះរើសអេតចាយត្រុកៗ ចិញ្ចឹមគ្រួសារ ដែលមានកូន ៤នាក់ និងប្តីពិការម្នាក់ ជួលផ្ទះ​រស់នៅមាត់លូទឹកស្អុយបឹងត្របែក។ មីង នី ខេង បានប្រាប់​​អោយដឹងថា របរនេះ ក្រៅពីចិញ្ចឹមគ្រួសារ នៅផ្គត់ផ្គង់ការ​​សិក្សា​​របស់កូន ៣នាក់ កំពុងរៀននៅ​ថ្នាក់វិទ្យាល័យ។


អត្ថបទ៖ ខ្មែរណាស់