ផលិតផលទើបចូលស្តុកថ្មី ! ស្បែកជើងសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម ធ្វើស្រែចម្ការ ដែលបងប្អូនប្រជាកសិករ ត្រូវការបានមកដល់ហើយ។

ស្បែកជើងនេះ អាចការពារជើងរបស់លោកអ្នកមិនឲ្យរីកពេលចុះស្រែ ការពាមុតខ្ចង និងការពារកម្ទេចរឹងនៅខាងក្រោម។ តម្លៃបោះដុំសម្រាប់អ្នកយកទៅលក់បន្តត្រឹមតែ ១១,៥ ដុល្លាប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រសិនបើប្អូនចង់ទំនាក់ទំនង អាចទូរសព្ទមកាន់លេខ 071 7 52 55 52 ។ ក្រុមការងារបស់យើង រង់ចាំស្វាគមន៍លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា។

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម