សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល តាមដាន និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះ ឲ្យបានដិតដល់ ដោយចៀសវាងមានករណីពុលនំបញ្ចុកកើតឡើង។ ការលើកឡើងរបស់សម្តេច បានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រដល់និស្សិតសកល វិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នេះ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖