ភ្នំពេញ៖ សម្ដេច ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងអប់រំ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្វែងរកអត្តសញ្ញាណ របស់គ្រូបង្រៀនណាដែលគ្រោងបើកបង្រៀនគួរ អំឡុងពេលការដាក់វិធានការឲ្យផ្អាកសាលារៀន បណ្ដោះអាសន្ន។

ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាល ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ត្រូវ ចូលរួមក្នុងការបង្រៀនកូនៗ នៅតាមផ្ទះស្របពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹង វីរុសកូវីដ-១៩។

សម្ដេចមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យ ស្ម័គ្រចិត្ត ប្រមាណជាង ៣០០នាក់ មុននឹងពួកគេចេញបេសកកម្មជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩៕