ឧកញ៉ា ហៃ លីអ៊ាង

 

លោកឧកញ៉ា ហៃ លីអ៊ាង ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Confirel និងក្រុមហ៊ុនឱសថ PPM បានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីហានីភ័យសង្គមដែលកើតចេញពីការអភិវឌ្ឍន៍រវាងទីក្រុង និងជនបទ មានគម្លាតខុសគ្នាឆ្ងាយពេក។

ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្រោយចូលរួមកម្មវិធីមួយនៅក្រុមហ៊ុនមែកសឺដេសប៊ែន រាជធានីភ្នំពេញ អ្នកជំនួយចាស់វស្សារូបនេះបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថា ប្រៀបបានជាប្រទេសពីរ ដោយសារតែគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍ។

សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកឧកញ៉ា ខាងក្រោម៖