រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាស​របស់សហភាពអឺរ៉ុប ស្តីពីការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើក​លែងតែ​សព្វាវុធ​ចំពោះកម្ពុជា។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ បានធ្វើការអត្ថា​ធិប្បាយថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ទុកការស​ម្រេច​ចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះ ថាជាភាពអយុត្តិធម៌បំផុត។

ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែការណ៍ខាងក្រោមនេះ៖