ស្វាយរៀង៖ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បានជូនដំណឹងដល់​បងប្អូនប្រជា​ពល​​រដ្ឋក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងអស់ អោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យ គ្មាន​​សញ្ញាបត្រ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ឬពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែល​កំពុងរកស៊ីដើរចាក់ថ្នាំយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។

សូមពិត្យឈ្មោះគ្រូពេទ្យទាំងនោះ នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖