រូបក្រសួងកសិកម្ម

ការអំពាវនាវរបស់សម្តេច ហ៊ុន សែន បែបនេះ បានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រដល់និស្សិតសកល វិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ។

សូមទស្សនាវីដេអូ៖