ស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿន ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមិត្តហ្វូនវ៉ាយហ្វាយ បានសហការជាមួយ eMoney ក្នុងការទូទាត់ប្រាក់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតតាមបែប​ឌីជី​ថល​(Digital Payment)កាន់តែលឿននិងឆាប់រហ័សដោយមិនពិបាកក្នុងការចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការរង់ចាំទូទាត់ប្រាក់សេវាកម្មដូចមុន។

បន្ថែមពីនេះរាល់អតិថិជនទាំងអស់របស់ Metfone Internet WiFi ដែលបានទូទាត់ប្រាក់​សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតជាមួយ eMoney App និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ក្នុងការទូទាត់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតផងដែរ។

ចំពោះប្រតិបត្តិការទូទាត់ អតិថិជនអាចអនុវត្តន៍តាមវិធីងាយៗ ដូចខាងក្រោម ៖• ចុចលើពាក្យ Telecom Service
• ចុចលើពាក្យ Metfone Bill
• បំពេញលេខគណនី Internet WiFi របស់អ្នក
• ចុចលើពាក្យ Check
• បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់របស់អ្នក
• ចុចលើពាក្យ Pay
• ចុចលើពាក្យ Confirm
• បំពេញលេខសម្ងាត់របស់អ្នក
• បំពេញលេខ 1 រួចចុច Send
• ប្រតិបត្តការរបស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ 023 62 88888 ឬ 0976197197