សូមរីករាយជាមួយនឹងស៊ុបចង្កាក់ Volcano ១ឆ្នាំងត្រឹមតែ 15000រៀល ប៉ុណ្ណោះ មានសាច់ ១០ចង្កាក់ទឹកស៊ុប ទឹកសៀង Freeអត់គិតលុយទេ។

ចំណែកបន្លែមួយចាន ១៥០០៛ សាច់ចង្កាក់មួយចង្កាក់១៥០០៛។ រីឯទឹកស៊ុបវិញមានចំនួន៦មុខនឹងសាច់អាំងចង្អរបែបថៃ មីនុយថ្មី ស៊ុបទឹកដូងជំនួយសុខភាព។

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano ចាប់បើកពីម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ រហូតដល់ម៉ោង10យប់។

ស៊ុបចង្កាក់ Volcano មានទីតាំងស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តកោះពេជ្រ ភ្នំពេញ៕