នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នមានហាងពេជ្រ និងហាងលក់គ្រឿងអលង្ការដាំពេជ្រជាច្រើនកន្លែងមកហើយ។ ពេលខ្លះបងប្អូន ពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញនូវគ្រាប់ពេជ្រ នៅហាងណាមួយ ដែលមានគុណភាពល្អ និងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាន។

ដោយសារមើលឃើញនូវបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយ ទើបក្រុមហ៊ុន CHHAT DIAMOND នាំពេជ្រចូលមកលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា ដើម្បីលក់នូវគ្រាប់ពេជ្រល្អ និងគ្រឿងអលង្ការគុណភាពខ្ពស់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរ។

ក្រុមហ៊ុន CHHAT DIAMOND មានលក់ដុំ និងរាយ គ្រាប់ពេជ្រគ្រប់ទំហំ ទាំងគ្រាប់ពេជ្រធម្មជាតិ និងគ្រាប់ពេជ្រចិញ្ចឹម (CVD) ពេជ្រទឹកល្អៗ Color D – VVS1 – 3EX – None ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃក្រុមហ៊ុន សូមទស្សនានិងស្តាប់លោកស្រី ហេង ប៊ុននីកាន ប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន CHHAT DIAMOND ខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមក៖
012 890 801
010 969 005