នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈស្អែកនេះ ក្រុមហ៊ុន KP Developer Land and House និង KP Morndany នឹងធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានស្តីពីការបើកគម្រោងថ្មី ៥០០០ វីឡា នៅលើផ្លូវជាតិ៣។

នៅក្នុងពិធីបើកគម្រោងថ្មីនេះ ក៏មានការប្រគល់ឡាន៣ គ្រឿងនិងផ្ទះវីឡាទោល ៥ខ្នង ជូនភ្ញៀវ ដែលមានសន្លឹកឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ២០២០ ចាប់ឆ្នោតស្អែក និងប្រគល់ជូន ដោយសារពន្យារពេល ព្រោះជំងឺជំងឺកូវីដ១៩។បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ ទិញផ្ទះវីឡាគម្រោងទី៣ របស់ក្រុមហ៊ុន KP Developer Land and House និង KP Morndany សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ ០៩៥ ៩៩៥ ៩៩០ និង ០៩៨ ៩៩៥ ៩៩០៕