ក្រសួងធនធានទឹកនឹងឧតុនិយមបានព្យាករណ៍ថា ដោយសារកម្ពុជាត្រូវរងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិន នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​ខេត្តក្រុងទាំង២៤ ត្រូវមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២៤ខែតុលាការនេះ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួង​បាន​អំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តតំបន់វាលទំនាប ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីខ្យល់កន្ត្រាក់ និងផ្គររន្ទះ។