អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានជំរុញមនុស្សវ័យជំទង់ទាំងអស់ គួរតែបរិភោគអំបិលកុំឱ្យលើសពី៥ក្រាម ឬកុំឱ្យដល់មួយស្លាព្រាកាហ្វេ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថា ការបរិភោគអំបិលក្នុងបរិមាណនេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាម និងទប់ស្កាត់ការកើតមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងបេះដូង ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ​និងជំងឺគាំងបេះដូង៕

ប្រភព៖ WHO