មាត្រា៩៧នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ព្រៃឈើ​បញ្ជាក់ថា ជន​ណា​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ដូចជា បរបាញ់ សម្លាប់ ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ​នាំចេញ​ប្រភេទ​សត្វ​ស្ថិតក្នុង​ក្រុម​ជិត​ផុត​ពូជ នឹងត្រូវ​ផ្ដន្ទាទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​ចាប់ពី៥ឆ្នាំ​ទៅដល់១០ឆ្នាំ។